بابا درس داد:

زندگی ترس دارد!

مصیبت با درس آمد.

/ 12 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
RAMAT

او مستقيم به روبرو می نگريست این یه ماجرای خیلی قشنگه و یک خاطره ي ماندگار.

Ȑشبگرد آرزو

مادر نان داد دختر بودن عذاب دارد زندگی چقدر غم دارد ...

مايلا

چرا هيچي نديدين؟

سعيدآموزگار

و چه بسا نانها که با خون پدر آميخته بود چه بسا ترسها که اگر پدر نيايد در دل بود چه بسا ترسها که از بی نان ماندن دست خونين پدر بر دل ماند.