کاش من را انگیزه ای بود

برای ماندن 

رفتن

یا باز آمدن...

 

/ 4 نظر / 31 بازدید
رضا

باخوشحالی اومدم بعد مدتها فولرن بخونم ..... و خوندم ... کاش زودتر این روزهای تلخ بگذره ... [گل]

کاش انگیزه هاراچون تویی بود برای ماندن رفتن یابازآمدن...

ماهور

این تردید ِمیان ماندن و رفتن. بودن همیشه بودن!