شوخی شوخی، جدی جدی می میریم!

 

/ 10 نظر / 12 بازدید
شراره

چرا شوخی شوخی؟از قدیم گفتن مرگ حقه شوخی هم سرش نمیشه[چشمک]

تخته سیاه

حرفهای حوت همیشه درنگ کردنی ست . همه را خواندم . از کنجکاوی و دلدادگی تا مرگ نامنتظر منتظر !

رضا

نمی دونم چرا خنده ام گرفت ...

محسن

سلام[خجالت] جمله های قشنگی بود به ما هم سر بزن

اندیشه

جدی جدی مرگ تنها چیزیه که نمی شه شوخی گرفتش چون با کسی شوخی نداره اما می تونیم به مرگ هم به شوخی نگاه کنیم....اون وقت اون هم می شه یک بخشی از زندگی ....در واقع یک پایان و شاید هم دوباره شروع

اندیشه

جدی جدی مرگ تنها چیزیه که نمی شه شوخی گرفتش چون با کسی شوخی نداره اما می تونیم به مرگ هم به شوخی نگاه کنیم....اون وقت اون هم می شه یک بخشی از زندگی ....در واقع یک پایان و شاید هم دوباره شروع