هر چه بادا باد هم بادی می خواهد که بردارد از چهره غبار هرچه مبادا را...

 

 

/ 7 نظر / 10 بازدید
اکبری

درعشق زندگی کردن بزرگترين مبارزه زندگی است

khanoom fa

زندگی يک بازيست! جنگ جنگ می شودها...!

مايلا

سعی خودم را می کنم. به شرطی که دم دستم نياد!

سهيلا

مهرداد

فرزاد

باد بهاری بوزد خدا کناد