گونه ام زرد

چشم هایم خیس

قلب سبزم از طپش افتاد

باد پاییز بر نمی گردی؟!

آخرین برگ جا مانده...

/ 9 نظر / 7 بازدید
جمعی از شاگردان (پیمان فتاحی) استاد فتاح

«چندیست شاهد آنیم که عده ای منافق متحجر و توهم زده با تیرهای زهرآگین جعل، شایعه، دروغ، تهمت و افترا - که شیوه مرسوم شب پرستان است- حملاتی ناجوانمردانه را به استاد فتاح ، معلم بزرگ و بنیانگذار تفکر متعالی، آغاز کرده اند. گرچه این داستان تلخ و مکرر تاریخ است که بزرگان را در سرزمین خود بزرگ نمی دارند اما ما برحسب دینی که به خاطر نجات زندگی روحیمان به جناب آقای پیمان فتاحی(استاد فتاح) داریم بر خود واجب می دانیم با معرفی تعالیم ایشان، گوشه ای از حقیقت قربانی شده توسط غرض ورزان منافق را آشکارتر سازیم.» تو هم راهی باش تا حقیقت را به گوش دل و جان انسان های دیگر برسانی تا آنها در دام دروغگویان اسیر نشوند. حتما این وبلاگ را بخوان تا از حقیقت آگاه شوی.

راز

راز بروز شد تنبل خان ...

دومان

بر نمی گردد ... سپرد دست زمستان و رفت ...

آخرين برگ آويخته از شاخه ای عريان سبک نقاشی پاييز است

راز

دير بروز نشو بچه بد ...

فريبا

چه حس آشنايی دارن اين کلمات اندوهگين ...