بازیهایی که بردش به خودباختگی می انجامد را باید باخت.

/ 12 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محبوبه

گاه خودباختگی ما را خود آگاه ميکند!!!!!!! ...آنگاه برد و باخت به دست تو نيست شايد...

که با يکبار باختن برای هميشه می رود از دست

لی لا - آبی آسمانی

تفکر جالبيست... اينطوری شايد بهتر می‌شد ترکيب جمله: بازیهایی که بردش به خودباختگی می انجامد، باخته‌ایم. گرچه همینی هم که هست از زیبائی دیدگاه نویسنده نمی‌کاهد اصلن.

فريبا

چه جوری می شه تشخيصشون داد؟

شبدر

خوبی ِ هميشه باختن همينه ها