آفتاب گردانهايی که به بیراهه زدند، امشب به رصدخانه می روند!

/ 20 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
راز

تصميم نداری بروز بشی؟

فريبا

دنبال هرمس می گردی؟ اينجا آدرسش هست سيری در اساطير يونان و روم نوشتهء اديت هميلتون ترجمهء عبدالحسين شريفيان انتشارات اساطير

نقاش خ نور

مگه فولرن هم دلش ميگيره مداد رنگی هامو ميذارم همينجا ! تا ميتونی نقاشی بکش... خط خطی کن.... ما که کنارتيم

Ȑ شبگرد آرزو

پاييز منتظره من منتظرم پاييز منتظره اونو توصيف کنی ..آخه تو خوب توصيف می کنی .. آفتابگردونها شاهند .. من منتظرم که بخونمت ..آخه تو هستی ولی نيستی .. قهوه تلخ شا هد است ...