در خلوت شلوغمان بزمی بر پا می کنیم و جام سکوت به سلامتی صدا بر هم می کوبیم...

این هیاهوی تنهایی است!

/ 8 نظر / 8 بازدید
ماهور

آفتاب گردان ها که به بيراهه بروند يعنی که آفتاب را گم کرده اند. و ما که در سکوت و تنهايی دلتنگی را ساز می کنيم. شاید که خود را گم کرده ايم ..

تکثیر می شود من اما نه پر می شود تنهایی از من نه من خالی می شود از هجوم خالی اطراف چه فراخ ست تنهایی چه کوچک ست من

راز

هياهوی تنهايی ... زيباست

مصلوب

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست...

سپيده

فضای غريبی در اين شعر هست.