هر چه سکوت می کنم، بیشتر شبیه فریاد می شوم!!!

/ 22 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تمام ناتمام

منم هر چی فکر میکنم، نمیتونم بفهمم منظور از فولر چیه !![نیشخند]

میم

فریادم در سکوتی کشدار مرا بشنو!

داستانسرا

[گل][گل][گل][گل][گل] ترامن چشم درراهم [گل][گل][گل][گل][گل "عمولي" بروز است با "دختري كه فال ورق ميگرفت"

آرزو

مراهم مهمان فریادت کن ..که تنهایی سکوتم زخم دارد ..