در...با دریا فرقی نمی کند

وقتی آغوش می گشاید

بر حضور آبی ات...

/ 5 نظر / 6 بازدید
عاطفه

از آشناييت با عاطفه خوشبختم چه سنگین است طپیدنش با بار عاطفه بر دوش...

ماهور

قشنگ بود حضور ـ آبی این شعر تا بعد ..

و تو چه وسيعی و چه تنهايم من چه تنهاست ماهی کوچکی که دچار آبی بی کران باشد