رابطه

گرسنه نمی ماند

اگر صداقت را

از جیبهای رفاقت

نمی ربودند

/ 22 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهنامترین

رابطه پیروزنبودنها هست.سگ بی صدا از زنبور بی عسل هم بدتر.سلام

وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه ... شاید هم رابطه صداقت را به دندان می گرفت و می رفت. جیب رفاقت می ماند و خالی حضور رابطه.

وحید

اول اینکه سلام دوم اینکه ... شاید هم رابطه صداقت را به دندان می گرفت و می رفت. جیب رفاقت می ماند و خالی حضور رابطه.

حوت

ز من هر آنکه او دور چو دل به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا، جدایم نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی که تر کنم گلویی به یاد آشنا من ستاره ها نهفته اند در آسمان ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من

ماهور

باهات موافقم صددرصد! "صداقت" "جیبهای رفاقت" حتا مفهومش هم مدتهاست ربوده شده ...

اندیشه

گرسنه نمی ماند اگر این همه دزد حرفه ای در کمین رابطه ها نبودند... و شاید اگر به دنبال چیزی در جیب های رفاقت نمی گشت حتی اگر آن چیز صداقت باشد.....

اندیشه

این جور تنها ماندن را دوست دارم...تنها ماندنی که برای بدیهی ترین و طبیعی ترین چیزها اتفاق می افتدمثل شوری اشک مثل گلگون شدن چهره و.....

محبوب

چه غم انگیز می شود زمانی که بلد نباشیم آوای سکوت را بشنویم...که هیچ...درست (زبانش را)برعکس هم ترجمه می کنیم!!!!!!حیف....

خلوت دل

دوست دارم در میان آنها که آرزو وهدفی دارند وبرای تحقق آن می کوشند، کوچکترین باشم تا در میان آنها که نه آرزو و هدفی دارند ونه تلاشی برای تحقق آن ، بزرگترین.. (جبران خلیل )