قلب سنگی

وقتی قلب یخی من شکست و آب شد

قطراتش از چشمانم جاری شد و به روی خاک افتاد

و زیر قدم آنها که از همه آشِناتر بودند

پایمال شد و گل شد

سالها گذشت...

سنگ شد و دیگر نشکست...

چه سنگین است طپیدنش

با بار عاطفه بر دوش... 

/ 3 نظر / 11 بازدید
ترنم

داشتن قلب سنگی از قلب یخی بهتر است.دیگزرب ه سختی می شکند و اب شدنش را هیچ دیگری اشنایی نمی بیند.

مانيا

مشکل از لگدمال آشنايان نيست که هميشه هست...قلب يخی مشکل است

ماهور

و اینبار تپيدنی گرم و پرشور ... منتظر کارهای بعدی شما هستم. بی خبر نگذارید