بگو، بگو دلکم! بگو چه کم داری؟ درون خلوت سرخ ات جای کی خالی؟ سرت به سنگ خورده و گیج می زنی بازم پر از نیاز ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 33 بازدید
آذر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
8 پست